Grafická verzia

"Red Ram CrossFit"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12849
IČO: 50617532
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Ipeľská 159/16, 04011 Košice-Západ, Slovenská republika
Webové sídlo: www.redramcrossfit.sk
Adresa elektronickej pošty: ciganek.juraj@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iná športová organizácia vzpieranie Slovenský zväz vzpierania bez zmluvy / registrácia / člen 21.12.2016

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Pál Miroslav Amatérsky športovec, vzpieranie (vzpieranie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Spišák Ján Amatérsky športovec, vzpieranie (vzpieranie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Dančeková Juliana Amatérsky športovec, vzpieranie (vzpieranie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Lukáčková Michaela Amatérsky športovec, vzpieranie (vzpieranie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Hudymáčová Martina Amatérsky športovec, vzpieranie (vzpieranie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Isza Richard Amatérsky športovec, vzpieranie (vzpieranie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Kmec Peter Amatérsky športovec, vzpieranie (vzpieranie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Čurgali Marcel Amatérsky športovec, vzpieranie (vzpieranie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Belejkanič Lukáš Amatérsky športovec, vzpieranie (vzpieranie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Dragan Jaromír Amatérsky športovec, vzpieranie (vzpieranie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Počet činností príslušných FO: 12 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 12

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.