Grafická verzia

MsHK Žilina, a.s.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12880
IČO: 36387193
Právna forma: Akciová spoločnosť
Sídlo: Športová 5, 01001 Žilina, Slovenská republika
Webové sídlo: mshkzilina.tipsportextraliga.sk
Adresa elektronickej pošty: sekretariat@mshkzilina.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK58 8330 0000 0027 0143 0328
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub ľadový hokej (ľadový hokej) Slovenský zväz ľadového hokeja bez zmluvy / registrácia / člen 6.6.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
HUDEC Marek 26.4.1994 Profesionálny športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 15.12.2018 30.4.2019
ŠKORVÁNEK Stanislav 1.2.1972 Funkcionár, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 1.5.2018 30.4.2019
HUDEC Marek 26.4.1994 Profesionálny športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 1.12.2018 30.4.2019
FUČÍK Tomáš 17.3.1994 Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 15.11.2018 30.4.2019
FUČÍK Tomáš 17.3.1994 Profesionálny športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 4.11.2018 30.4.2019
HUDEC Marek 26.4.1994 Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 25.11.2003 30.4.2023
SÝKORA Tomáš 4.7.1990 Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 16.8.2001 30.4.2021
TVRDOŇ Marek 31.1.1993 Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 19.5.2004 30.4.2022
KONEČNÝ Rastislav 20.5.1988 Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 24.10.1996 30.4.2020
MELIŠKO Jakub 25.6.1996 Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 12.10.2005 30.4.2022
Počet činností príslušných FO: 66 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 41

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.