Grafická verzia

Ivan Lacika - Obchodná Firma LACIKA

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12880
IČO: 36387193
Právna forma: Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri
Sídlo: Hurbanova 725/61, 90848 Kopčany, Slovenská republika
Webové sídlo: mshkzilina.tipsportextraliga.sk
Adresa elektronickej pošty: sekretariat@mshkzilina.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub ľadový hokej (ľadový hokej) Slovenský zväz ľadového hokeja bez zmluvy / registrácia / člen 6.6.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
HÚŽEVKA Peter 9.9.1976 Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 13.10.1993 30.4.2021
HÚŽEVKA Peter 9.9.1976 Profesionálny športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 1.8.2018 30.4.2019
HVILA Lukáš 30.11.1981 Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 20.9.1994 30.4.2023
HVILA Lukáš 30.11.1981 Profesionálny športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 1.8.2018 30.4.2019
JANKOVIČ Ivan 15.5.1990 Profesionálny športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 1.8.2018 30.4.2019
JANKOVIČ Ivan 15.5.1990 Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 24.8.1999 30.4.2023
JENČÍK Richard 1.1.1985 Profesionálny športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 1.8.2018 30.4.2019
JENČÍK Richard 1.1.1985 Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 9.8.1995 30.4.2023
MATEJKA Lukáš 21.2.1990 Profesionálny športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 1.8.2018 30.4.2019
MATEJKA Lukáš 21.2.1990 Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 22.6.2001 30.4.2023
Počet činností príslušných FO: 57 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 36

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.