Grafická verzia

ŽHK Poprad

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12918
IČO: 42342295
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Buzulucká 3089/7, 05801 Poprad, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: zhkpoprad@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK07 7500 0000 0040 1859 7691
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub ľadový hokej (ľadový hokej) Slovenský zväz ľadového hokeja bez zmluvy / registrácia / člen 13.11.2013

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
BUDAJ Ľubor 13.3.1961 Funkcionár, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 1.5.2019 30.4.2020
GORECKÁ Patrícia 3.11.1996 Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 8.1.2009 30.4.2020
Krajňaková Lenka 22.2.1988 Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 8.11.2005 30.4.2020
NOVOTNÁ Petronela 24.1.1995 Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 9.9.2005 30.4.2020
VOŠČEKOVÁ Zuzana 11.4.1997 Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 28.9.2010 30.4.2020
SKOKAN Milan 13.1.1942 Funkcionár, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 1.5.2019 30.4.2020
BUDAJOVÁ Jana 16.11.1992 Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 27.5.2003 30.4.2020
STAROŇOVÁ Martina 2.5.1992 Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 18.10.2007 30.4.2020
OBERCIANOVÁ Kristína 6.9.1996 Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2007 30.4.2020
Gáborčíková Alexandra 12.7.1997 Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 19.6.2008 30.4.2022
Počet činností príslušných FO: 33 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 33

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.