Grafická verzia

ŽHK Poprad

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12918
IČO: 42342295
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Štefánikova 890/46, 05801 Poprad, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: zhkpoprad@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK07 7500 0000 0040 1859 7691
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
BEDNÁR Ivan zhkpoprad@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub ľadový hokej (ľadový hokej) Slovenský zväz ľadového hokeja bez zmluvy / registrácia / člen 13.11.2013

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
BUDAJ Ľubor Funkcionár, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 1.5.2020 30.4.2021
BEDNÁR Ivan Funkcionár, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 1.5.2020 30.4.2021
Gáborčíková Alexandra Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 19.6.2008 30.4.2022
MADÁČOVÁ Stela Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 20.9.2016 30.4.2021
ORSZÁGHOVÁ Petra Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 26.8.2002 30.4.2023
PODOLSKÁ Katarína Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 30.10.2007 30.4.2023
GUŽIAK Ján Iný športový odborník, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 17.9.2014
BUC Kristián Iný športový odborník, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 17.7.2018
ŠČURKA Jakub Iný športový odborník, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 28.6.2019
ŽELONKOVÁ Alena Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 2.11.2006 30.4.2024
Počet činností príslušných FO: 15 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 15

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.