Grafická verzia

ŽHK Poprad

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12918
IČO: 42342295
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Štefánikova 890/46, 05801 Poprad, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: zhkpoprad@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK07 7500 0000 0040 1859 7691
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub ľadový hokej (ľadový hokej) Slovenský zväz ľadového hokeja bez zmluvy / registrácia / člen 13.11.2013

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
KROTTÁKOVÁ Viktória Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 18.1.2023 30.4.2023
JAVORSKÁ Viktória Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 18.1.2023 30.4.2023
VEČERKOVÁ Jazmína Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 5.10.2015 30.4.2023
KROMKA Rastislav Iný športový odborník, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 12.11.2022
KRIŠTOFÍKOVÁ Nikita Lilliana Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 3.11.2016 30.4.2024
Šuliková Laura Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 30.6.2011 30.4.2026
KOSINSKA-HORZELSKA Agata Danuta Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 16.9.2022 30.4.2023
BUC Kristián Iný športový odborník, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 17.7.2018
GUŽIAK Ján Iný športový odborník, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 17.9.2014
GRZNÁROVÁ Sarah Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 19.9.2014 30.4.2025
Počet činností príslušných FO: 46 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 46

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.