Grafická verzia

ŽHK 2000 ŠARIŠANKA Prešov

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12920
IČO: 37789848
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Budovateľská 6459/2, 08001 Prešov, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: sabolhomebox@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK57 1100 0000 0026 6871 8089
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
SABOL Jaroslav sabolhomebox@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub ľadový hokej (ľadový hokej) Slovenský zväz ľadového hokeja bez zmluvy / registrácia / člen 17.8.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
SABOL Jaroslav Funkcionár, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 1.5.2020 30.4.2021
HAJNIKOVÁ Michaela Hana Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 3.9.2011 30.4.2021
SABOLČINOVÁ Zuzana Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 4.9.2007 30.4.2022
PÁLLOVÁ Miloslava Anna Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 3.9.2013 30.4.2023
ŠIMKOVÁ Katarína Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 21.10.2013 30.4.2023
MIŠKOVÁ Lívia Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 18.3.2008 30.4.2021
PAVLÁKOVÁ Veronika Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 21.9.2011 30.4.2021
STAŠOVÁ Miroslava Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 28.1.2005 30.4.2023
ŠTOFANÍKOVÁ Slavomíra Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 24.9.2004 30.4.2023
STAŠOVÁ Martina Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 7.10.2002 30.4.2022
Počet činností príslušných FO: 36 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 36

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.