Grafická verzia

1. Bratislavská boxerňa

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13006
IČO: 42169933
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Gercenova 1156/5, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Webové sídlo: www.bratislavskaboxerna.sk
Adresa elektronickej pošty: bratislavska.boxerna@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub box (box) Slovenská boxerská federácia bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Bohuš Miroslav 25.4.2005 Amatérsky športovec, box (box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Počet činností príslušných FO: 1 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 1

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.