Grafická verzia

"MAMMAL - Slovenský zväz MMA"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13045
IČO: 42269423
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Židovská 298/19, 81101 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo: www.mammal.sk
Adresa elektronickej pošty: marek.herda@fcca.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub box Slovenská boxerská federácia bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2018 16.2.2021
Športový zväz iný šport (Mixed Martial Arts MMA) 1.9.2017

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.