Grafická verzia

"CROSS COUNTRY SOARING, o.z."

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13081
IČO: 42098467
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Moravská 23, 04001 Košice-Sever, Slovenská republika
Webové sídlo: www.cross-country-soaring.sk
Adresa elektronickej pošty: soaring@soaring.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub letecké športy Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016 5.4.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.