Grafická verzia

"Slovenské plachtárske centrum"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13087
IČO: 37807757
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Letisko Tomčany, Martin, 03601 Martin, Slovenská republika
Webové sídlo: www.gliding.sk
Adresa elektronickej pošty: sgcmartin@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub letecké športy Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2002

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Sulírová Antónia Amatérsky športovec, letecké športy (bezmotorové lietanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1987
Somol Luděk Amatérsky športovec, letecké športy (všeobecné letectvo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2002
Somol Luděk Amatérsky športovec, letecké športy (bezmotorové lietanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2002
Schmidt Róbert Amatérsky športovec, letecké športy (bezmotorové lietanie) bez zmluvy/registrácia/člen 7.6.2016
Moravcová Barbora Amatérsky športovec, letecké športy (bezmotorové lietanie) bez zmluvy/registrácia/člen 20.7.2022
Mlynáriková Martina Amatérsky športovec, letecké športy (bezmotorové lietanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.3.2017
Mlynárik Miroslav Amatérsky športovec, letecké športy (bezmotorové lietanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1980
Kikalas Ringaudas Amatérsky športovec, letecké športy (bezmotorové lietanie) bez zmluvy/registrácia/člen 23.6.2022
Jagoš Ján Amatérsky športovec, letecké športy (bezmotorové lietanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Chabada Ivan Amatérsky športovec, letecké športy (bezmotorové lietanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2012
Počet činností príslušných FO: 22 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 18

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.