Grafická verzia

Zápasnícky klub Slávia Snina, o. z.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13132
IČO: 17149088
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Študentská 2046, 06901 Snina, Slovenská republika
Webové sídlo: https://sk-sk.facebook.com/zkslaviasnina/
Adresa elektronickej pošty: anton.andrejko@centrum.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK87 0200 0000 0029 2728 3199
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Andrejko Anton szz@zapasenie.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub zápasenie SLOVENSKÝ ZÁPASNÍCKY ZVÄZ bez zmluvy / registrácia / člen 14.6.1990
Športový klub zápasenie bez zmluvy / registrácia / člen 14.6.1990

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Telvák Rastislav Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 2.1.2021
Židzik Martin Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Tóth Maroš Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2012
Štofík Slavomír Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2003
Sivčo Patrik Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2015
Sentivan Benjamín Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2012
Runčák Martin Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 29.1.2014
Runčák Jiři Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 10.10.2014
Rebič Jozef Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 2.1.2020
Rajňak Jozef Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2007
Počet činností príslušných FO: 50 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 49

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.