Grafická verzia

Zápasnícky klub Baník Prievidza, o. z.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13135
IČO: 30227151
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Ulica olympionikov 464/4, 97101 Prievidza, Slovenská republika
Webové sídlo: www.zkbanik.6f.sk
Adresa elektronickej pošty: zkbanik@mail.t-com.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK32 1100 0000 0026 2484 8834
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub zápasenie SLOVENSKÝ ZÁPASNÍCKY ZVÄZ bez zmluvy / registrácia / člen 9.7.1990
Športový klub zápasenie bez zmluvy / registrácia / člen 9.7.1990

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Labuda Samo Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 2.1.2021
Greguš Šimon Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 2.1.2021
Hraňo Matúš Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 2.1.2021
Hraňo Maxim Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.8.2020
Racík Alex Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 2.1.2020
Pollák Adrián Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 2.1.2020
Pollák Adam Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 2.1.2020
Keblúšek Marek Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 2.1.2020
Ziman Matúš Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 2.1.2020
Šunal Juraj Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 2.1.2020
Počet činností príslušných FO: 112 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 107

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.