Grafická verzia

Zápasnícky klub Dunajská Streda, o. z.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13136
IČO: 34009892
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Mlynská 306/3, 92901 Dunajská Streda, Slovenská republika
Webové sídlo: www.dswrestling.sk
Adresa elektronickej pošty: zapasenie.ds@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK36 1111 0000 0066 0459 2016
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub zápasenie SLOVENSKÝ ZÁPASNÍCKY ZVÄZ bez zmluvy / registrácia / člen 28.6.1994
Športový klub zápasenie bez zmluvy / registrácia / člen 28.6.1994

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Zsigmond Arpád Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Viktorin Filip Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Varga Balázs Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2015
Varga Gergely Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Vajas Jozef Tréner, zápasenie bez zmluvy/registrácia/člen 10.9.2019
Vajas Jozef Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 10.1.2017
Vajas Krisztian Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Vajas Viktória Amatérsky športovec, zápasenie (ženské zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Tóth Viktór Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2011
Tánczosová Hajnalka Amatérsky športovec, zápasenie (ženské zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Počet činností príslušných FO: 82 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 78

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.