Grafická verzia

Zápasnícky klub "Gladiátor" Šamorín, o. z.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13137
IČO: 35627051
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Krajná ulica 72/4, 93101 Šamorín, Slovenská republika
Webové sídlo: www.zkgladiator.sk
Adresa elektronickej pošty: wrestlingsamorin@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK72 0200 0000 0000 5053 0122
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub zápasenie SLOVENSKÝ ZÁPASNÍCKY ZVÄZ bez zmluvy / registrácia / člen 7.8.1996
Športový klub zápasenie bez zmluvy / registrácia / člen 7.8.1996

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Zeleňák Flavio Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Zarevúcka Žofia Amatérsky športovec, zápasenie (ženské zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Wlachovská Laura Amatérsky športovec, zápasenie (ženské zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Világi Gabriel Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Vasi Levente Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Vas Kristián Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2009
Varga Jozef Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Valocsay Dominik Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Vallašek Adrian Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Tóthová Sandra Amatérsky športovec, zápasenie (ženské zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Počet činností príslušných FO: 118 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 116

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.