Grafická verzia

Zápasnícky klub Modrany, o. z.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13138
IČO: 36106437
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Podkovná 494, 94633 Modrany, Slovenská republika
Webové sídlo: www.zapasenie.sk
Adresa elektronickej pošty: wrestlingmodrany@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK05 6500 0000 0000 2017 9271
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub zápasenie SLOVENSKÝ ZÁPASNÍCKY ZVÄZ bez zmluvy / registrácia / člen 10.6.1999
Športový klub zápasenie bez zmluvy / registrácia / člen 10.6.1999

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Remes Krisztián Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Remes Norbert Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2014
Paradi Lóránt Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2015
Kohút Milan Tréner, zápasenie bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Horváth Lukas Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2007
Édesová Patrícia Amatérsky športovec, zápasenie (ženské zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2015
Csicsó Adrian Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2013
Csicsó Kevin Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2012
Csicsó Zoltán Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2007
Počet činností príslušných FO: 9 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 9

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.