Grafická verzia

ZÁPASNÍCKY KLUB KOŠICE 1904 o.z.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13142
IČO: 42103908
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Werferova 2582/1, 04001 Košice-Juh, Slovenská republika
Webové sídlo: http://www.zapasenie-kosice.sk/
Adresa elektronickej pošty: zkkosice@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK59 1100 0000 0029 4803 1396
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub zápasenie SLOVENSKÝ ZÁPASNÍCKY ZVÄZ bez zmluvy / registrácia / člen 13.7.2007
Športový klub zápasenie bez zmluvy / registrácia / člen 13.7.2007

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Zummer Milan Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2011
Zummer Samuel Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2015
Zdravecký Viktor Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Zavacký Domink Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Zavacký Michal Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Zavacký Jakub Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2013
Zavacký Matej Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2011
Zátorský Samuel Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2011
Vymazal Ivan Športový rozhodca, zápasenie bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Vyhivskyi Makar Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 10.1.2018
Počet činností príslušných FO: 141 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 135

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.