Grafická verzia

Zápasnícky Športový Klub - Gabčíkovo, o. z.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13143
IČO: 42153832
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Krajná 315/8, 93005 Gabčíkovo, Slovenská republika
Webové sídlo: www.gabcikovo.sk
Adresa elektronickej pošty: zskgabcikovo@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK93 0200 0000 0038 1997 8553
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub zápasenie SLOVENSKÝ ZÁPASNÍCKY ZVÄZ bez zmluvy / registrácia / člen 13.2.2008
Športový klub zápasenie bez zmluvy / registrácia / člen 13.2.2008

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Rákoczi János Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2008
Cicák Maroš Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2008
Rákoczi Balázs Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2005
Jakus Vojtech Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2010
Takács Sándor Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2003
Nagy Marián Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2015
Obenau Tomáš Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Voskanjan Vratko Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Mezej Jozef Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2015
Neméth Lehel Tréner, zápasenie bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Počet činností príslušných FO: 19 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 19

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.