Grafická verzia

Zápasnícky klub Marcelová o. z.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13144
IČO: 42206421
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Cesta na Vŕšku 1163/1, 94632 Marcelová, Slovenská republika
Webové sídlo: https://www.facebook.com/Z%C3%A1pasn%C3%ADcky-klub-Marcelov%C3%A1-152658331543373/
Adresa elektronickej pošty: m.m.marcelova@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK18 0200 0000 0027 5749 5059
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub zápasenie SLOVENSKÝ ZÁPASNÍCKY ZVÄZ bez zmluvy / registrácia / člen 15.7.2011
Športový klub zápasenie bez zmluvy / registrácia / člen 15.7.2011

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Farkas Dávid Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 2.1.2020
Borovicza Tibor Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 2.1.2020
Kovács Sebastián Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 3.10.2019
Farkas Ľudovít Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.7.2019
Goth Zoltán Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.7.2019
Lakatoš Eduardo Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Lakatos Marián Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Lakatoš Mário Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Horváthová Barbara Amatérsky športovec, zápasenie (ženské zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Galbavý Erik Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Počet činností príslušných FO: 56 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 52

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.