Grafická verzia

Zápasnícky klub Nesvady, o. z.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13145
IČO: 42208769
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Jókaiho 308/31, 94651 Nesvady, Slovenská republika
Webové sídlo: www.zapasenie.sk
Adresa elektronickej pošty: g.csiri@centrum.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub zápasenie SLOVENSKÝ ZÁPASNÍCKY ZVÄZ bez zmluvy / registrácia / člen 13.1.2012
Športový klub zápasenie bez zmluvy / registrácia / člen 13.1.2012

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Zachar Samuel Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Vöröšová Nina Amatérsky športovec, zápasenie (ženské zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 2.1.2019
Voroš Leo Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 2.1.2019
Turančiková Anett Amatérsky športovec, zápasenie (ženské zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2012
TURANČÍK Arnold Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Takáčová Ema Amatérsky športovec, zápasenie (ženské zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
SZTAKOVICS Máté Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Osztatni Norbert Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Molnár Peter Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2014
Molnár Filip Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Počet činností príslušných FO: 28 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 28

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.