Grafická verzia

ZÁPASNÍCKY KLUB TRHOVÁ HRADSKÁ, o. z.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13148
IČO: 42295921
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Blatná ulica 380/10, 93013 Horné Mýto, Slovenská republika
Webové sídlo: https://sk-sk.facebook.com/ZK-Trhov%C3%A1-Hradsk%C3%A1-Birk%C3%B3z%C3%B3-Klub-V%C3%A1s%C3%A1r%C3%BAt-830742983638760/
Adresa elektronickej pošty: zktrhovahradska@zoznam.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK66 0200 0000 0037 3393 9457
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub zápasenie bez zmluvy / registrácia / člen 19.11.2013
Športový klub zápasenie SLOVENSKÝ ZÁPASNÍCKY ZVÄZ bez zmluvy / registrácia / člen 19.11.2013

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Zalka Patrik Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Zalka Denis Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2015
Vízy Róbert Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 10.1.2018
Tóth Štefan Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 2.1.2020
Tóth Kristóf Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Tóth Máté Levente Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Tatai Márk Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2015
Szerencsés Ladislav Športový rozhodca, zápasenie bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2018
Szerencsés Gergó Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2018
Szerencsés László Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2018
Počet činností príslušných FO: 56 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 55

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.