Grafická verzia

Zápasnícky klub Corgoň Nitra, o. z.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13151
IČO: 42369304
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Spojovacia 520/1, 94901 Nitra, Slovenská republika
Webové sídlo: http://www.zapasenienitra.weblahko.sk/
Adresa elektronickej pošty: nitrianskicorgoni@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK02 8330 0000 0028 0104 2285
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub zápasenie bez zmluvy / registrácia / člen 24.7.2014
Športový klub zápasenie SLOVENSKÝ ZÁPASNÍCKY ZVÄZ bez zmluvy / registrácia / člen 24.7.2014

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Ďurická Denisa Amatérsky športovec, zápasenie (ženské zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 2.1.2021
Eliašová Katarína Amatérsky športovec, zápasenie (ženské zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 2.1.2021
Múka Matúš Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 2.1.2021
Globan Dávid Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 2.1.2021
Eliáš Hugo Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 2.1.2021
Valíček Šimon Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 2.1.2021
Dian Nikolas Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 2.1.2021
Buday Iľja Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 2.1.2021
Nedelka Maxim Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 2.1.2021
Kollár Jozef Tréner, zápasenie bez zmluvy/registrácia/člen 17.6.2019
Počet činností príslušných FO: 128 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 125

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.