Grafická verzia

Zápasnícky klub Veľký Meder, o. z.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13154
IČO: 45787310
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Nám. Hrdinov 558/11, 93201 Veľký Meder, Slovenská republika
Webové sídlo: https://www.facebook.com/birkozoklub.nagymegyeri
Adresa elektronickej pošty: atiuovo@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK15 5200 0000 0000 1740 3914
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub zápasenie bez zmluvy / registrácia / člen 6.5.2015
Športový klub zápasenie SLOVENSKÝ ZÁPASNÍCKY ZVÄZ bez zmluvy / registrácia / člen 6.5.2015

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Szeghy Attila Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 2.1.2021
Wágner Dániel Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 2.1.2020
Lukovics Kornel Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 2.1.2020
Prémusz Mandy Amatérsky športovec, zápasenie (ženské zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 2.1.2020
Raisz Attila Tréner, zápasenie bez zmluvy/registrácia/člen 17.7.2019
Varga Nora Amatérsky športovec, zápasenie (ženské zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Lukovicsová Lea Amatérsky športovec, zápasenie (ženské zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Mónosiová Sára Amatérsky športovec, zápasenie (ženské zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Bíró Balázs Brúnó Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Cafik Mate Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Počet činností príslušných FO: 20 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 20

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.