Grafická verzia

WRESTLING CLUB SLOVAKIA, o.z.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13155
IČO: 48412996
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Ostredková 3232/10, 82102 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Webové sídlo: www.wrestlingclub.sk
Adresa elektronickej pošty: horinek.sk@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK77 1100 0000 0029 4202 6772
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Horínek Martin zapasniepb@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub zápasenie bez zmluvy / registrácia / člen 10.9.2015
Športový klub zápasenie SLOVENSKÝ ZÁPASNÍCKY ZVÄZ bez zmluvy / registrácia / člen 10.9.2015

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Šoltés Tobias Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2021
Tóth Oliver Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2021
Šoltés Andrej Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2021
Pastierovič Matúš Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2021
Prodanov Niko Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Hinterschuster Ladislav Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Švolík Juraj Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Koszúr Lukáś Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Lopúch Marián Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Sárkőzi Samuel Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Počet činností príslušných FO: 114 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 110

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.