Grafická verzia

Zápasnícky klub Bátorove Kosihy

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13156
IČO: 50610317
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Novozámocká 9, 94634 Bátorove Kosihy, Slovenská republika
Webové sídlo: https://www.facebook.com/Z%C3%A1pasn%C3%ADcky-klub-B%C3%A1torove-Kosihy-Birk%C3%B3z%C3%B3-klub-B%C3%A1torkeszi-363489547341513/
Adresa elektronickej pošty: wrestlingbatorovekosihy@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK73 0900 0000 0051 2714 0978
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Kovács Ladislav szz@zapasenie.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub zápasenie bez zmluvy / registrácia / člen 25.11.2016
Športový klub zápasenie SLOVENSKÝ ZÁPASNÍCKY ZVÄZ bez zmluvy / registrácia / člen 25.11.2016

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Zaťko Dávid Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Simsik Vivien Amatérsky športovec, zápasenie (ženské zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Simsik Gergő Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Patusová Laura Amatérsky športovec, zápasenie (ženské zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Lipták Ádám Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Kovács Ladislav Športový rozhodca, zápasenie bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Kovács Ladislav Funkcionár, zápasenie bez zmluvy/registrácia/člen 19.1.2017
Kovács Ladislav Tréner, zápasenie bez zmluvy/registrácia/člen 27.6.2017
Kovács Viktória Lara Amatérsky športovec, zápasenie (ženské zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Kovács László Zsombor Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Počet činností príslušných FO: 18 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 15

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.