Grafická verzia

Zápasnícky klub Moldava nad Bodvou

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13159
IČO: 50801805
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Užhorodská 1037/21, 04011 Košice-Juh, Slovenská republika
Webové sídlo: https://www.facebook.com/ZKMoldava/
Adresa elektronickej pošty: mato.sciranka@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK64 0200 0000 0038 2048 4251
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub zápasenie bez zmluvy / registrácia / člen 31.3.2017
Športový klub zápasenie SLOVENSKÝ ZÁPASNÍCKY ZVÄZ bez zmluvy / registrácia / člen 31.3.2017

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Žatko Alex Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Zsebesiová Lara Amatérsky športovec, zápasenie (ženské zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Weiser Chiara Amatérsky športovec, zápasenie (ženské zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 2.1.2020
Weiser Lara Amatérsky športovec, zápasenie (ženské zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 2.1.2020
Ucekajová Zuzana Amatérsky športovec, zápasenie (ženské zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Šváb Dávid Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Szmolniczky Damian Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2007
Sciranka Marek Tréner, zápasenie bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Sciranka Simon Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 2.1.2020
Sciranka Martin Tréner, zápasenie bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Počet činností príslušných FO: 33 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 33

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.