Grafická verzia

Zápasnícky klub Spartacus Komárno, o. z.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13161
IČO: 36108090
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Hradná ul. 4714/22, 94501 Komárno, Slovenská republika
Webové sídlo: www.spartacuskomarom.com
Adresa elektronickej pošty: spartacuskomarno@centrum.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub zápasenie SLOVENSKÝ ZÁPASNÍCKY ZVÄZ bez zmluvy / registrácia / člen 2.5.2000
Športový klub zápasenie bez zmluvy / registrácia / člen 2.5.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Zajdóová Dóra Funkcionár, zápasenie bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Zajdóová Timea Funkcionár, zápasenie bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Velsicz Richárd Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2014
Varga František Tréner, zápasenie bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1999
Tóth Dávid Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 10.4.2017
Torok Balázs Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2014
Szigeti Attila Funkcionár, zápasenie bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Szabó Peter Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Szabó Viktor Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2018
Socha Benjamin Amatérsky športovec, zápasenie (gréckorímske zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2014
Počet činností príslušných FO: 62 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 60

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.