Grafická verzia

Zápasnícky klub Slávia Komárno

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13162
IČO: 42208149
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Ul. Mateja Bela 1735/22, 94525 Komárno, Slovenská republika
Webové sídlo: www.zapasenie.sk
Adresa elektronickej pošty: zoltanpappkn@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub zápasenie SLOVENSKÝ ZÁPASNÍCKY ZVÄZ bez zmluvy / registrácia / člen 21.12.2011
Športový klub zápasenie bez zmluvy / registrácia / člen 21.12.2011

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Šišolák Frederik Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Papp Krisztína Športový rozhodca, zápasenie bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Papp Eszter Športový rozhodca, zápasenie bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Papp Zoltán Tréner, zápasenie bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Papp Zoltán Športový rozhodca, zápasenie bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Počet činností príslušných FO: 5 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 4

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.