Grafická verzia

1. SKI MASTERS CLUB

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13166
IČO: 37798189
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Komenského 893/90, 91904 Smolenice, Slovenská republika
Webové sídlo: http://1skimastersclub.sk/
Adresa elektronickej pošty: lengyel@1skimastersclub.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK11 7500 0000 0040 2070 1646

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub lyžovanie SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy / registrácia / člen 21.8.2015 7.12.2020
Športový klub iný šport () ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy / registrácia / člen 6.12.2020

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Zemko Peter Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 6.12.2020
Švorc Stanislav Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 6.12.2020
Šumpík Vladimír Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 6.12.2020
Štamm Pavol Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 6.12.2020
Móric Stanislav Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 6.12.2020
Mikuláš Jozef Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 6.12.2020
Masár Filip Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 6.12.2020
Kubeková Darina Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 6.12.2020
Ilanovský Ivan Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 6.12.2020
Hanková Tatiana Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 6.12.2020
Počet činností príslušných FO: 21 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 17

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.