Grafická verzia

Združenie športových klubov Jasná Liptovský Mikuláš

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13176
IČO: 00592358
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Vajanského 1950/30, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: zsk@zskjasna.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK59 0200 0000 0025 1457 6057
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK06 0200 0000 0018 5493 6659

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub lyžovanie SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy / registrácia / člen 2.10.2008
Športový klub iný šport () ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy / registrácia / člen 1.12.2020

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Szczotka Mateusz Iný športový odborník, lyžovanie (bežecké lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.11.2021
Sokolová Margaréta Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 11.5.2021
Fiaminová Ľudmila Tréner, lyžovanie bez zmluvy/registrácia/člen 22.12.2015
Fiaminová Ľudmila Inštruktor, lyžovanie bez zmluvy/registrácia/člen 15.1.1994
Trošoková Kristína Amatérsky športovec, lyžovanie (bežecké lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Smerčiaková Aneta Amatérsky športovec, lyžovanie (bežecké lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Rajniak Matúš Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Pikalová Daniela Amatérsky športovec, lyžovanie (bežecké lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Pikalová Viktoria Amatérsky športovec, lyžovanie (bežecké lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Palaj Matej Michal Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Počet činností príslušných FO: 22 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 21

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.