Grafická verzia

LYŽIARSKY KLUB LEVOČA

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13194
IČO: 42083877
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Pod vinicou 1528/3, 05401 Levoča, Slovenská republika
Webové sídlo: http://www.lklevoca.com/
Adresa elektronickej pošty: ski.boris@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK51 0900 0000 0051 3056 0818
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK51 0900 0000 0051 3056 0818

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Boris Anton ski.boris@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Slovenská lyžiarska asociácia bez zmluvy / registrácia / člen 30.9.2008 1.12.2020
Športový klub lyžovanie Slovenská lyžiarska asociácia bez zmluvy / registrácia / člen 30.9.2008 1.12.2020
Športový klub iný šport () ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy / registrácia / člen 2.10.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Hrbáň Oliver Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 5.12.2020
Varcholová Zoja Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 27.10.2019
Polak Sophia Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 27.10.2019
Hrbáňová Ella Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 27.10.2019
Strižencová Michaela Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 27.10.2019
Jančová Tereza Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 27.10.2019
Varchola Oleg Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 27.10.2019
Varchola Ante Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 27.10.2019
Hrbáňová Ľudmila Iný športový odborník, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 11.11.2020
Hrbáň Richard Iný športový odborník, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 10.11.2020
Počet činností príslušných FO: 23 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 16

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Názov zmluvy Typ zmluvy Platnosť Účinnosť
ZMLUVA O SPONZORSTVE V ŠPORTE Zmluva o sponzorstve v športe 6.10.2021 6.10.2021
Zmluva o sponzorstve v športe Zmluva o sponzorstve v športe 1.9.2021 1.9.2021
Zmluva o sponzorstve v športe Zmluva o sponzorstve v športe 1.6.2021 1.6.2021
Zmluva o sponzorstve v športe Zmluva o sponzorstve v športe 1.1.2021 1.1.2021
Zmluva o sponzorstve v športe 10.9.2020
Zmluva o sponzorstve v športe Zmluva o sponzorstve v športe 24.8.2020 24.8.2020
Zmluva o sponzorstve v športe. Zmluva o sponzorstve v športe 10.8.2020 10.8.2020
Zmluva o sponzorstve v športe 6.1.2020
Zmluva o sponzorstve v športe 30.10.2019
Zmluva o sponzorstve v športe Zmluva o sponzorstve v športe 21.8.2019 21.8.2019
Počet záznamov: 11 Zobraziť všetky

Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.