Grafická verzia

Ski klub Donovaly

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13238
IČO: 35990406
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Tulská 5305/105, 97404 Banská Bystrica, Slovenská republika
Webové sídlo: https://sk-sk.facebook.com/pages/category/Professional-Sports-Team/Ski-klub-Donovaly-245893528837871/
Adresa elektronickej pošty: jaro.midriak@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK60 0900 0000 0051 3667 4760
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK87 0900 0000 0003 0099 7973

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub lyžovanie Slovenská lyžiarska asociácia bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2015 1.12.2020
Športový klub iný šport () ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy / registrácia / člen 16.10.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Midriak Jaromír Športový rozhodca, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 27.1.2020
Hajden Michal Športový rozhodca, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 10.1.2021
Šútor Zdenko Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 19.1.2021
Jasenovská Ella Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 8.12.2020
Midriak Jaromír Iný športový odborník, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 27.1.2020
Libant Rastic Iný športový odborník, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 7.12.2020
Donovalová Alena Iný športový odborník, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 6.12.2020
Maršálek Michal Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 5.12.2020
Bírešová Hanka Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 8.12.2020
Kapustová Nela Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 8.12.2020
Počet činností príslušných FO: 59 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 45

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.