Grafická verzia

"Ski Klub J. Garaj Liptovský Mikuláš"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13239
IČO: 51115727
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Gaštanová 511/2, 03104 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
Webové sídlo: www.slovak-ski.sk/evidencia/oddiely
Adresa elektronickej pošty: jan.garaj13@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK35 0900 0000 0051 3670 2370
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK73 0900 0000 0051 3678 9568

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Garaj Ján jgaraj@slovakski.org

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub lyžovanie SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy / registrácia / člen 13.10.2017

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Garaj Ján Tréner, lyžovanie bez zmluvy/registrácia/člen 22.12.2015
Garaj Ján Iný športový odborník, lyžovanie bez zmluvy/registrácia/člen 15.12.2014
Garaj Ján Inštruktor, lyžovanie bez zmluvy/registrácia/člen 8.4.2016
Garaj Ján Funkcionár, lyžovanie bez zmluvy/registrácia/člen 31.5.2018
Španková Andrea Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Šoucová Julie Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Gaňová Alexandra Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Počet činností príslušných FO: 7 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 4

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.