Grafická verzia

SKI TEAM Nová Baňa

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13249
IČO: 45018103
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Štúrova 836/1, 96801 Nová Baňa, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: jaroslav.plachy1@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK36 0200 0000 0023 9143 2255

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub lyžovanie Slovenská lyžiarska asociácia bez zmluvy / registrácia / člen 26.10.2015 4.12.2020
Športový klub iný šport () ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy / registrácia / člen 2.12.2020

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Žňavová Sofia Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 9.12.2020
Orságová Nina Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 12.12.2020
Hudec Jorik Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 9.12.2020
Javorník Jakub Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 9.12.2020
Sýkorová Natália Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 9.12.2020
Tužinský Matej Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 9.12.2020
Horánsky Matias Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 9.12.2020
Zigová Daniela Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 9.12.2020
Žňavová Lilien Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 9.12.2020
Švaral Matúš Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 9.12.2020
Počet činností príslušných FO: 42 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 40

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.