Grafická verzia

Klub alpského lyžovania SKI-ALP KLUB DRIENICA - LYSÁ

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13257
IČO: 36151653
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Námestie Slobody 81/81, 08301 Sabinov, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: mskicentrum@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK45 0900 0000 0005 0250 5850

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub lyžovanie Slovenská lyžiarska asociácia bez zmluvy / registrácia / člen 27.6.2014
Športový klub iný šport () ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy / registrácia / člen 12.1.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Feňušová Soňa Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 12.1.2021
Malcovská Lara Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 12.1.2021
Fedorová Ema Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 12.1.2021
PAŽICKÝ Filip Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 12.1.2021
Malcovská Vanda Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 12.1.2021
Majtnerová Katarína Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 12.1.2021
Malcovský Miroslav Tréner, lyžovanie bez zmluvy/registrácia/člen 29.10.2003
Falat Matej Profesionálny športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.5.2017
Malcovský Miroslav Inštruktor, lyžovanie bez zmluvy/registrácia/člen 29.10.2003
Počet činností príslušných FO: 9 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 8

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.