Grafická verzia

"Slovakia Ski Team LOPS Bratislava"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13259
IČO: 31786316
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Matejkova 3532/51, 84105 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika
Webové sídlo: www.lops.sk
Adresa elektronickej pošty: lops@lops.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK70 0900 0000 0051 3160 0025
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK59 0200 0000 0012 5215 3358

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub lyžovanie Slovenská lyžiarska asociácia bez zmluvy / registrácia / člen 8.6.2007 1.12.2020
Športový klub iný šport () ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy / registrácia / člen 29.7.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Ružička Samuel Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 5.12.2020
Bartaloš Martin Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 8.12.2020
Madro Oskar Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 12.12.2020
Šaranová Tereza Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 10.12.2020
Revúcky Samuel Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 5.12.2020
Ružička Peter Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 5.12.2020
Klein Václav Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 3.12.2020
Guštafík Tomáš Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 1.12.2020
Guštafík Matej Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 1.12.2020
Hotová Emma Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 31.7.2019
Počet činností príslušných FO: 51 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 39

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.