Grafická verzia

"Slovakia Ski Team LOPS Bratislava"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13259
IČO: 31786316
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Matejkova 3532/51, 84105 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika
Webové sídlo: www.lops.sk
Adresa elektronickej pošty: lops@lops.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK70 0900 0000 0051 3160 0025
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK59 0200 0000 0012 5215 3358

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub lyžovanie SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy / registrácia / člen 8.6.2007 1.12.2020
Športový klub iný šport () ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy / registrácia / člen 29.7.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Madrová Ria Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 17.2.2023
Kršáková Lucia Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 25.1.2023
Kšiňanová Alexandra Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 25.1.2023
Palovčík Patrik Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 29.11.2021
Medveď Samuel Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 29.11.2021
Hrnčiar Fedor Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 29.11.2021
Fides Peter Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 29.11.2021
Borský Viliam Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 29.11.2021
Palovčík Ivan Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 25.11.2021
Hudec Tomáš, Ing. Tréner, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 15.12.2020
Počet činností príslušných FO: 53 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 43

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.