Grafická verzia

TIWteam

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13304
IČO: 51214342
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Štefánikova 991/46, 04001 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: tiwteam@azet.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK12 8330 0000 0021 0153 2910
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK47 0900 0000 0000 5417 8410

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub lyžovanie SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy / registrácia / člen 9.2.2018
Športový klub iný šport () ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy / registrácia / člen 20.2.2023

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
ORAVCOVÁ Eva Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 2.8.2023
MARTINCKOVÁ Lucia Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 2.8.2023
ORAVEC Martin Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 2.8.2023
Kalenský Josef Tréner, lyžovanie (snowboarding) bez zmluvy/registrácia/člen 26.7.2023
ORAVCOVÁ Eva Iný športový odborník, lyžovanie (voľný štýl lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 11.7.2020
Richard Majerčák, Ing. Tréner, lyžovanie bez zmluvy/registrácia/člen 1.3.2019
Oravec Michael Amatérsky športovec, lyžovanie (voľný štýl lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.10.2019
Počet činností príslušných FO: 7 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 6

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.