Grafická verzia

Združenie veteránov Slovenska v behu na lyžiach

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13308
IČO: 37878654
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Bellova 63/3, 05941 Štrba, Slovenská republika
Webové sídlo: https://www.skiveteran.sk/
Adresa elektronickej pošty: staronv@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK45 0900 0000 0000 4170 2500

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub lyžovanie SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy / registrácia / člen 2.12.2011

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Ďurčo Peter Športový rozhodca, lyžovanie bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2011
Ďurčo Peter Iný športový odborník, lyžovanie bez zmluvy/registrácia/člen 15.12.2014
Staroň Vladimír Funkcionár, lyžovanie bez zmluvy/registrácia/člen 29.5.2016
Ďurčo Peter Funkcionár, lyžovanie bez zmluvy/registrácia/člen 29.5.2016
Staroň Vladimír Amatérsky športovec, lyžovanie (bežecké lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Počet činností príslušných FO: 5 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 2

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.