Grafická verzia

Zápasnícky klub Mladosť Prievidza, o. z.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13309
IČO: 00620556
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Dúbravská ulica 935/14, 97101 Prievidza, Slovenská republika
Webové sídlo: www.zkbanik.6f.sk
Adresa elektronickej pošty: zkbanik@mail.t-com.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK32 1100 0000 0026 2484 8834
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub zápasenie SLOVENSKÝ ZÁPASNÍCKY ZVÄZ bez zmluvy / registrácia / člen 15.8.1990
Športový klub zápasenie bez zmluvy / registrácia / člen 15.8.1990

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Vavro Matúš Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Vallová Stela Amatérsky športovec, zápasenie (ženské zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Uhlárová Ivana Športový rozhodca, zápasenie bez zmluvy/registrácia/člen 16.9.2019
Uhlárová Ivana Amatérsky športovec, zápasenie (ženské zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2013
Švikruhová Lucia Amatérsky športovec, zápasenie (ženské zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.8.2020
Šverčík Tomáš Amatérsky športovec, zápasenie (zápasenie voľným štýlom) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Šovičiková Michaela Amatérsky športovec, zápasenie (ženské zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2013
Simoniková Daniela Amatérsky športovec, zápasenie (ženské zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2013
Rusová Nikola Amatérsky športovec, zápasenie (ženské zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2014
Mokrášová Ema Amatérsky športovec, zápasenie (ženské zápasenie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Počet činností príslušných FO: 20 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 19

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.