Grafická verzia

A L I S, s.r.o.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13375
IČO: 36721824
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: J. Kráľa 399/42, 94201 Šurany, Slovenská republika
Webové sídlo: all-stars@all-stars.sk
Adresa elektronickej pošty: noreply@safkst.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Matejíčková Adriana noreply@safkst.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub fitnes a kulturistika Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Matejíčková Eva Amatérsky športovec, fitnes a kulturistika (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Matejíčková Adriana Funkcionár, fitnes a kulturistika (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Matejíčka Ľuboš Amatérsky športovec, fitnes a kulturistika (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Počet činností príslušných FO: 3 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 3

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.