Grafická verzia

Združenie technických a športových činností, základná organizácia Bratislava - Jarovce

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13379
IČO: 30813778
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Jantárová 48, 85110 Bratislava-Jarovce, Slovenská republika
Webové sídlo: www.strelnicajarovce.estranky.sk
Adresa elektronickej pošty: strelnica.jarovce@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK29 0900 0000 0000 1145 8770
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
WOLF Martin strelnica.jarovce@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub streľba SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.1991
Športový klub streľba (streľba z pušky) SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.1991 1.1.1991

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Baník Daniel Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
ZEMAN Milan Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2009
WOLF Martin Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2001
VANEK Ľubomír Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1991
SARKISJAN Gagik Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 27.2.2018
SARKISJAN Samuel Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 24.2.2016
RUDOLF Michael Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 27.2.2018
POLÁK Jakub Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2009
PINDROCHOVÁ Katka Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.12.2017
LÖFFLER Jozef Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 12.10.2016
Počet činností príslušných FO: 33 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 25

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.