Grafická verzia

Základná organizácia technických športov Hruštín

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13484
IČO: 42062357
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 203, 02952 Hruštín, Slovenská republika
Webové sídlo: www.shooting.sk
Adresa elektronickej pošty: jancek.l@stonline.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub streľba SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2001
Športový klub streľba (streľba z pušky) SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2001 1.1.2001

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
VOJTKULIAK Štefan Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 18.9.2017
Vojtkuliak Juraj Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 18.9.2017
Počet činností príslušných FO: 2 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 2

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.