Grafická verzia

Základná organizácia technických športov Slovnaft

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13485
IČO: 30844967
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo, Bratislava, 82110 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Webové sídlo: www.shooting.sk
Adresa elektronickej pošty: strelci.slovnaft@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
RYBÁR Milan milan.rybar@zoznam.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub streľba SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.1990
Športový klub streľba (streľba z pušky) SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.1990 1.1.1990

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
ZERVAN Juraj Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 2.10.2017
VRÁNA Vladimír Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 23.4.2019
VELEBA Rudolf Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1999
URBAŠEK Daniel Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1994
URBAŠEK Ferdinand Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1994
TESÁR Stanislav Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2012
ŠTVRTECKÝ Emil Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1995
ŠTÓC Karol Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 2.10.2017
ŠRAMEK Tomáš Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1996
ŠIATKOVSKÝ Martin Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2003
Počet činností príslušných FO: 65 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 59

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.