Grafická verzia

Základná organizácia technických športov Strojnícka fakulta STU

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13486
IČO: 42172802
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Námestie slobody 2910/17, 81231 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo: www.shooting.sk
Adresa elektronickej pošty: jojozidek@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub streľba SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.1996
Športový klub streľba (streľba z pušky) SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.1996 1.1.1996

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
ŽÍDEK Tomáš Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1999
ŽÍDEK Jozef Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1996
ZIMMERMAN Pavol Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 21.5.2018
VACULA Miloš Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 16.3.2016
TIMUĽAK Peter Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 16.3.2016
ŠUTTA Peter Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1993
SZABÓ Andrej Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 16.3.2016
SKYRČÁKOVÁ Katarína Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 12.9.2018
SKYRČÁK Norbert Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2002
SKYRČÁK Róbert Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2002
Počet činností príslušných FO: 22 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 22

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.