Grafická verzia

TJ Veľké Leváre

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13517
IČO: 31870848
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Športová 507, 90873 Veľké Leváre, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: dusansvarc5972@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK88 1111 0000 0017 5092 7002
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK88 1111 0000 0017 5092 7002
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK88 1111 0000 0017 5092 7002
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK88 1111 0000 0017 5092 7002

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Švarc Dušan dusansvarc5972@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Bratislavský futbalový zväz zmluva 3.1.2012 7.7.2022
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Bratislava-vidiek zmluva 7.7.2022

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Muglia Giuseppe Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 10.9.2023
Muglia Alexander Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 10.9.2023
Galbová Karolína Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.9.2023
Strúčka Patrik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.9.2023
Jurkovič Miroslav Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.8.2015
Hýll Juraj Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.9.2011
Galba Michal Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.9.2023
Čermák Peter Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.9.2023
Dulanský Teo Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.9.2023
Brichtová Martina Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.9.2023
Počet činností príslušných FO: 158 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 128

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.