Grafická verzia

TJ Družstevník Liptovská Štiavnica

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13539
IČO: 37972197
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Hlavná 39/53, 03401 Liptovská Štiavnica, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: pavol.hlavac@investspol.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK40 0200 0000 0017 0238 3856
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK40 0200 0000 0017 0238 3856
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK40 0200 0000 0017 0238 3856
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK40 0200 0000 0017 0238 3856

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Ondrejka Otto oto.ondrejka@mondigroup.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Stredoslovenský futbalový zväz zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Kralovensky Matias Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.4.2024
Ganobčík Tomáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 29.1.2004
Lišivka Ivan Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.3.2024
Gerža Peter Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2011
Črep Maximilián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 10.7.2023
Smetana Adam Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 12.8.2023
Stopko Dávid Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.8.2023
Bražina Lukáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 10.8.2023
Mikuláš Maxim Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 25.8.2023
Mondočko Tomáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.9.2023
Počet činností príslušných FO: 102 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 90

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.