Grafická verzia

"TJD Príbelce"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13542
IČO: 12618284
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 326, 99125 Príbelce, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: f.celleng@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK15 7500 0000 0040 1328 7088
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK15 7500 0000 0040 1328 7088
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK15 7500 0000 0040 1328 7088
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK15 7500 0000 0040 1328 7088


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Stredoslovenský futbalový zväz zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Melicher Marek 11.9.1988 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.9.2019
Celleng Stanislav 29.6.2002 Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 5.8.2017
Virág Michal 1.11.2002 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.8.2019
Klacso Daniel 6.3.2001 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 3.8.2019
Majkút Marek 12.5.1996 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 25.7.2019
Híveš Jozef 1.4.1995 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.7.2019
Balík Maroš 25.4.1988 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 19.7.2019
Kaprálik Zdenko 28.8.1985 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 16.7.2019
Holoda Kevin 20.2.2001 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 14.7.2019
Račák Jozef 15.6.1973 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.6.2019
Počet činností príslušných FO: 50 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 42

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.