Grafická verzia

"TJD Príbelce"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13542
IČO: 12618284
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 326, 99125 Príbelce, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: f.celleng@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK15 7500 0000 0040 1328 7088
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK15 7500 0000 0040 1328 7088
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK15 7500 0000 0040 1328 7088
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK15 7500 0000 0040 1328 7088

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Pavlovkin Milan Milan.Pavlovkin@minv.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Stredoslovenský futbalový zväz zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Kováč Dávid Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 27.8.2023
Kováč Roman Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 10.8.2023
Kováč Miroslav Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 10.8.2023
Kováč Martin Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.3.2024
Celleng Stanislav Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 19.4.1992
Kováč Róbert Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.3.2024
Bihary Daniel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.3.2024
Matis Eduard Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.3.2024
De Falco Santiago Joao Guilherme Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.3.2024
Drozdík Dominik Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 11.12.2011
Počet činností príslušných FO: 144 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 126

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.