Grafická verzia

"TJD Príbelce"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13542
IČO: 12618284
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 326, 99125 Príbelce, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: f.celleng@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK15 7500 0000 0040 1328 7088
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK15 7500 0000 0040 1328 7088
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK15 7500 0000 0040 1328 7088
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK15 7500 0000 0040 1328 7088

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Pavlovkin Milan Milan.Pavlovkin@minv.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Stredoslovenský futbalový zväz zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Melišík Matej Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.7.2021
Strapek Adrián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 16.7.2021
Matikovský Ľubomír Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.7.2021
Majoroš Michal Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 14.7.2015
Gibala Samuel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 11.7.2021
Ondrejkov Ján Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.7.2017
Melicher Marek Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.7.2020
Celleng Stanislav Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 19.4.1992
Klátik Marek Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 25.7.2017
Gluch Miroslav Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 29.1.2017
Počet činností príslušných FO: 57 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 50

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.