Grafická verzia

"FC Nový Život"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13708
IČO: 31822371
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Eliášovce 303, 93038 Nový Život, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: fcnovyzivot@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK04 1111 0000 0066 1404 0004
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK04 1111 0000 0066 1404 0004
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK04 1111 0000 0066 1404 0004
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK04 1111 0000 0066 1404 0004


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Západoslovenský futbalový zväz zmluva 16.7.1990

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Rajcsányi Ákos 11.10.2007 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.9.2019
Linas Stéphane 27.11.2011 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.8.2019
Horváth Dávid 15.10.2002 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.9.2011
Kiss László 21.8.2008 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.8.2019
Osarogiagbon Charles Elshadai 8.1.2010 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.8.2019
Mészáros Dávid 28.10.2007 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 14.3.2017
Banyák János 1.4.2003 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 14.8.2012
Farkas Dávid 19.9.2008 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.3.2017
Rigó Patrik 19.12.2008 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.8.2016
Marczel Péter 23.2.2008 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 5.4.2019
Počet činností príslušných FO: 66 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 63

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.