Grafická verzia

"FC Nový Život"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13708
IČO: 31822371
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Eliášovce 303, 93038 Nový Život, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: fcnovyzivot@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK04 1111 0000 0066 1404 0004
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK04 1111 0000 0066 1404 0004
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK04 1111 0000 0066 1404 0004
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK04 1111 0000 0066 1404 0004


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Západoslovenský futbalový zväz zmluva 16.7.1990

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Marczel Péter 23.2.2008 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 5.4.2019
Marczel Norbert 21.4.2010 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 5.4.2019
Razgyel Adrián 20.12.2006 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.3.2019
Füzik Samuel 2.3.1985 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.3.2019
Šáhó Gustáv 20.12.2000 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 25.9.2018
Banyák János 1.4.2003 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 14.8.2012
Horváth Dávid 15.10.2002 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.9.2011
Vasi Zoltán 6.3.2000 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 14.1.2019
Milošević Marko 18.10.1988 Amatérsky športovec, futbal (futbal) zmluva 28.9.2018
Skuby Gábor 1.7.1988 Iný športový odborník, futbal (futbal) zmluva 2.7.2003
Počet činností príslušných FO: 58 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 57

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.