Grafická verzia

"Futbalový klub Veľká Lomnica"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13745
IČO: 42230292
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Tatranská 175/33, 05952 Veľká Lomnica, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: peter.beller11@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK38 1100 0000 0029 2185 4093
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK38 1100 0000 0029 2185 4093
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK38 1100 0000 0029 2185 4093
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK38 1100 0000 0029 2185 4093

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Duda Peter starosta@velkalomnica.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Východoslovenský futbalový zväz zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Vojtek Dominik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.7.2021
Lipták Marek Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 19.7.2021
Šoltés Štefan Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 27.9.2016
Pompa Oliver Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.4.2018
Šterbák Michal Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 28.7.2015
Tribula Peter Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.3.1999
Pompová Natália Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.4.2018
Šoltés Peter Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.8.2019
Ilavský Denis Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 14.7.2021
Kožuch Martin Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 14.7.2021
Počet činností príslušných FO: 153 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 116

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.