Grafická verzia

"Futbalový klub Veľká Lomnica"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13745
IČO: 42230292
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Tatranská 175/33, 05952 Veľká Lomnica, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: peter.beller11@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK38 1100 0000 0029 2185 4093
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK38 1100 0000 0029 2185 4093
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK38 1100 0000 0029 2185 4093
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK38 1100 0000 0029 2185 4093

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Duda Peter starosta@velkalomnica.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Východoslovenský futbalový zväz zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Nazgaidze Koba Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.9.2023
Hriňák Michal Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.4.1999
Neupauer Ján Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 11.9.2023
Korin Taras Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 5.10.2023
Lacko Marek Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.9.2021
Lacko Damián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 3.8.2022
Pišta Alex Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 3.9.2023
Pišta Michal Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2023
Jurgovian Marián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.8.2023
Bielak Jozef Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 16.6.2018
Počet činností príslušných FO: 198 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 156

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.