Grafická verzia

1. Mestský futbalový klub Kežmarok

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13785
IČO: 42231001
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Trhovište 748/2, 06001 Kežmarok, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: jannahalka82@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK86 0900 0000 0050 7428 5347
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK86 0900 0000 0050 7428 5347
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK86 0900 0000 0050 7428 5347
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK86 0900 0000 0050 7428 5347

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Nahalka Ján jannahalka82@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Východoslovenský futbalový zväz zmluva 21.4.2011

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Pajer Viktor Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.4.2022
Pataky Milan Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.4.2022
Novák Lukáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.4.2022
Schönwiesner Jakub Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.4.2022
Lipták Michal Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.4.2024
Semančík Patrik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.4.2024
Nagy Tomáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.4.2024
Badžo Richard Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.4.2024
Brutovský Tobias Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.4.2024
Olšiak Filip Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.11.2023
Počet činností príslušných FO: 323 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 320

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.