Grafická verzia

1.FK Svidník

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13798
IČO: 17081050
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Festivalová 366/3, 08901 Svidník, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: 1fksvidnik@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK87 5200 0000 0000 1699 0950
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK87 5200 0000 0000 1699 0950
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK87 5200 0000 0000 1699 0950
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK87 5200 0000 0000 1699 0950

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Žák Jozef dr.jozefzak@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Východoslovenský futbalový zväz zmluva 17.6.1991

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Kamenický Ivan Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 16.9.2016
Darivčák Samuel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 16.9.2016
Madzin Ján Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.9.2021
Bobak Marko Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 19.8.2016
Tomáško Martin Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.8.2021
Haško Dominik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.8.2021
Waksmanský Filip Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.8.2021
Sivák Sebastián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 25.8.2016
Irlbek Antonin Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 26.8.2021
Patkaň Sebastián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 28.7.2016
Počet činností príslušných FO: 199 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 193

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.