Grafická verzia

"TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA - FUTBALOVÝ KLUB STARÁ HALIČ"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13945
IČO: 37891316
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Mlynská 213/12, 98511 Stará Halič, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: dusan.trcan@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK30 0900 0000 0000 5932 9804
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK30 0900 0000 0000 5932 9804
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK30 0900 0000 0000 5932 9804
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK30 0900 0000 0000 5932 9804

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Dudáš Peter peter.d36@azet.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Lučenec zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Cerovský Tomáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2021
Kalina Štefan Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.7.2021
Šerfözö Gabriel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 12.7.2021
Kráľová Sofia Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.9.2017
Dudáš Peter Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 16.10.2008
Kišvince Lukáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.7.2018
Svorad Adrián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 3.8.2010
Adam Lukáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 11.10.2009
Berkiová Viktória Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.5.2018
Deme Zoltán Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.5.2018
Počet činností príslušných FO: 66 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 63

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.