Grafická verzia

"TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA - FUTBALOVÝ KLUB STARÁ HALIČ"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13945
IČO: 37891316
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Mlynská 213/12, 98511 Stará Halič, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: dusan.trcan@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK30 0900 0000 0000 5932 9804
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK30 0900 0000 0000 5932 9804
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK30 0900 0000 0000 5932 9804
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK30 0900 0000 0000 5932 9804

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Dudáš Peter peter.d36@azet.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Lučenec zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Maljarčik Emil Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.10.1996
Kamenský Tomáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 25.9.2019
Kráľ Michal Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 25.9.2021
Šmidriak Ján Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.8.2007
Barborík Michal Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.9.2021
Botoš Roman Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.9.2019
Malatinec Peter Bezpečnostný manažér, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.9.2021
Malatinec Peter Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.9.2021
Salaj Pavel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 19.8.2016
Matvej Samuel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 26.8.2021
Počet činností príslušných FO: 84 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 79

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.