Grafická verzia

1. futbalový klub Buzitka

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13953
IČO: 37889435
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 126, 98541 Buzitka, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: starostabuzitka@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK48 0200 0000 0032 6459 9655
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK48 0200 0000 0032 6459 9655
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK48 0200 0000 0032 6459 9655
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK48 0200 0000 0032 6459 9655

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Adamec Ján jan.adamec@pkdoprastav.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Stredoslovenský futbalový zväz zmluva 9.7.2019
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Lučenec zmluva 2.8.2002 9.7.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Mátyás Štefan Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.5.2009
Sivok Igor Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.8.1992
Dudek Denis Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.9.2023
Balog Tomáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.4.2017
Šárkőzi Alexander Elemér Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.4.2017
Beck Lukáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 25.7.2017
Elek Viktor Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.4.2017
Puška Ivan Jozef Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.9.2023
Juráš Ján Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.6.2011
Rapi Zsolt Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.7.2020
Počet činností príslušných FO: 110 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 80

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.